Spaarhypotheek
Annuïteitenhypotheek
Lineaire hypotheek
Beleggingshypotheek
Aflossingsvrije hypotheek
Persoonlijke lening
Doorlopend krediet
Doorlopend kredietDoorlopend krediet

Doorlopend krediet is een bankterm voor een consumptieve kredietvorm waarbij de leensom gedurende de looptijd telkens weer geheel of gedeeltelijk kan worden opgenomen. Over het openstaande saldo van het krediet wordt rente in rekening gebracht.

De theoretische looptijd en rente worden in de leenovereenkomst vastgelegd, maar zijn gedurende de looptijd aan wijziging onderhevig. Het verloop van de lening staat dan ook niet vast.

De rentevergoeding die voor een doorlopend krediet in rekening wordt gebracht is meestal hoger dan die bij een hypotheek (wegens het ontbreken van pandrecht) en een persoonlijke lening (wegens het renterisico).

De aflossing vindt meestal plaats door een maandtermijn te berekenen als percentage van de kredietlimiet (vaak 2%), of van het openstaand saldo. Kenmerkend voor een doorlopend krediet is dat de lener tijdens de looptijd zonder boete extra mag aflossen, waardoor de looptijd wordt verkort.

Omdat het vaak voorkomt dat leners weer opnemen uit hun doorlopend krediet (waardoor de looptijd wordt verlengd), wordt deze kredietvorm soms ook wel schertsend een doodlopend krediet genoemd.

Iedere persoonlijke lening in Nederland wordt getoetst bij het BKR te Tiel waar men kijkt of mensen niet te veel lenen zodat ze in de problemen komen.
Zonder BKR-toetsing is het onmogelijk om geld te lenen.
Consumenten met een negatieve BKR-registratie kunnen dan alleen nog terecht bij woekeraars.
Een negatieve BKR-registratie (ook wel A-codering genoemd) blijft na het inlopen van een ontstane achterstand nog 5 jaar gehandhaafd.
De Tweede Kamer buigt zich momenteel over een voorstel om te kijken wat er aan deze situatie kan worden gedaan.

Bron: Wikipedia